Zorgpaden

Een zorgpad is een stappenplan waarin de benodigde zorglevering voor een bepaalde aandoening is vastgelegd. Voor iedere patiënt kan op die manier dezelfde zorg voor dezelfde aandoening op een efficiënte manier geleverd worden, binnen de mogelijkheden van de betreffende kliniek. Een definitie van een zorgpad is beschreven door Vanhaecht e.a.: ‘’A care pathway is a complex intervention for the mutual decision making and organisation of care processes for a well-defined group of patients during a well-defined period.’’

De term komt uit de humane (mensen) gezondheidszorg maar is ook van toepassing bij dieren. Omdat iedere kliniek andere mogelijkheden heeft, kan het zijn dat delen van een zorgpad uitbesteed worden aan derden (andere klinieken, andere specialismes of laboratoria). Soms kan het ook betekenen dat verdere diagnostiek en behandeling beter kan plaatsvinden in een andere kliniek, die alle apparatuur en kennis aan boord hebben om het betreffende zorgpad uit te voeren. Alle zorgpaden beginnen met een intakeconsult. Hierbij wordt met de diereigenaar afgewogen wat er nodig is om tot een oplossing te komen voor de problematiek en wordt het zorgpad besproken. Het intakeconsult kan in de kliniek of digitaal afgenomen worden.

Een zorgpad kan voor iedere aandoening vrij gestandaardiseerd neergezet worden, maar het te bewandelen pad kan per patiënt verschillen door leefomstandigheden, andere aandoeningen of financiële afwegingen. Bij Specialist Bouvien zal de aandoening van het dier gezamenlijk beoordeeld worden op mogelijkheden en haalbaarheid, waarna het zorgpad uitgezet wordt.

Om te zorgen dat het hele proces voor de patiënt zo min mogelijk belastend is, zal van tevoren bepaald worden of een consult nodig is, wanneer het beste is om dat te doen en wat er tijdens een consult in eerste instantie het beste gedaan kan worden. Dus de tijd waarin een zorgpad wordt bewandeld kan ook variëren per casus. In een spoedsituatie verloopt een zorgpad erg snel, met soms ook noodzakelijke snelle besluitvorming. In de meeste gevallen is er gelijk tijd om de patiënt goed op te werken en zodoende het hele proces rustiger te laten verlopen. Hierdoor kunnen afwegingen beter gemaakt worden.