Keel neus en oor

Chronische oor-,  neusproblemen  en ademhalingsproblemen worden behandeld door een diagnose te stellen en indien nodig een medicinale therapie of chirurgische ingreep.